SQL

Di 25/04 en 02/05/2023

Module: ICT400B

Aantal vrije plaatsen: 4

U leert SQL-opdrachten schrijven om databanken en tabellen te beheren en om gegevens uit een databank te vragen en te bewerken. Deze opleiding wordt gegeven in MySQL maar je kan de taal even goed toepassen binnen Oracle, SQL Server,…

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Taalelementen in SQL
Creëren van tabellen
Definiëren van indexen
Bewerken van tabellen (toevoegen, wijzigen en verwijderen van rijen)
Raadplegen van gegevens uit één tabel (SELECT, FROM, WHERE)
Raadplegen van gegevens uit meerdere tabellen (joins)
Sorteren van gegevens (ORDER BY)
Groeperen van gegevens (GROUP BY, HAVING)
Functies
Subquery’s
Virtuele tabellen (views)
Stored procedures

Doelgroep: Gebruikers en ontwikkelaars die de taal SQL willen toepassen in het kader van relationele databanken.

Bijdrage: € 440 (Inbegrepen: cursusmateriaal, koffie, thee of frisdrank tijdens de pauzes, lunch .)

Voorkennis: Basiskennis van relationele databanken.

Opmerkingen: Lessen van 9.00 tot 16.30 uur

Hybride/Klassikaal:
Deze opleiding kan zowel online gevolgd worden als klassikaal op de Thomas More Campus in Geel.

Datums: Di 25/04 en 02/05/2023

Locatie:
Thomas More Kempen, Campus Geel Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel

Docent(en):