Betaling & Annulatie

Betalen

Wij sturen u via email een factuur voor de betaling. Dit gebeurt net na de start van de opleiding.

Annuleren

Geef ons op tijd een seintje als u niet aanwezig kunt zijn.

  • U kunt ons verwittigen per e-mail, kristof.nuyts@thomasmore.be.
  • U kunt kosteloos annuleren tot uiterlijk 3 weken voor de start van de opleiding. Daarna rekenen wij € 20 per sessie aan als vergoeding voor de administratiekosten.
    Als u minder dan een week voor de start van de opleiding annuleert, rekenen wij het volledige inschrijvingsgeld aan.
  • U mag zich altijd laten vervangen door een collega. U hoeft ons dan enkel de naam van uw vervanger door te geven.
  • Als u een opleiding onderbreekt of stopzet, of als u een sessie afwezig bent, is er geen prijsvermindering of terugstorting van een gedeelte van het inschrijvingsgeld mogelijk.
  • Als een opleiding niet kan doorgaan (bijvoorbeeld bij te weinig inschrijvingen of door ziekte van de lesgever) of als u niet kan deelnemen omdat er te veel inschrijvingen zijn, sturen we je geen factuur.