Computernetwerken met TCP/IP

Ma 22/11, 29/11, en 6/12/2021

Module: ICT310A

Aantal vrije plaatsen: 6

Om het gebruik van het TCP/IP communicatieprotocol te optimaliseren, moet u het eerst goed begrijpen. In deze opleiding verwerft u een theoretisch kader over de interne werking van het TCP/IP protocol. Ook de praktijk komt aan bod in deze lessen door gebruik te maken van Packettracer.

Wat is een netwerk?
Evolutie in netwerken.
ISO-OSI-model
Functies van de 7 lagen in het OSI-model:
1. fysieke laag: netwerkkaart, verschillende media en connectoren, toestellen (repeater, hub), wifi
2. datalinklaag: sublagen, opbouw frame, MAC-adressering, toestellen (bridge, switch)
3. netwerklaag:

opbouw IPv4-adres
netwerkgedeelte en hostgedeelte onderscheiden
oorzaak en beschrijving van de creatie van subnetten
verschillende klassen
NAT en het nut ervan
router en routering
IPv6
4. transportlaag: functie en gebruik van netwerkpoorten, TCP/UDP, ICMP,…
5. sessielaag
6. presentatielaag
7. toepassingslaag: SMTP, POP en IMAP, DNS, DHCP, FTP en TFPT, Telenet en SSH, …
Samenwerking tussen de verschillende protocols op de verschillende lagen.

Doelgroep: Systeembeheerders, als voorbereiding op bv. Windows Server

Bijdrage: € 595 (Inbegrepen: cursusmateriaal, koffie, thee of frisdrank tijdens de pauzes, lunch .)

Voorkennis: Er is geen specifieke voorkennis vereist. Enkel de nodige basisvaardigheden hoe je werkt met een computer zijn noodzakelijk.

Opmerkingen: Lessen van 9.00 tot 16.30 uur

Hybride/Klassikaal:
Deze opleiding kan zowel online gevolgd worden als klassikaal op de Thomas More Campus in Geel.

Datums: Ma 22/11, 29/11, en 6/12/2021

Locatie:
Thomas More Kempen, Campus Geel Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel

Docent(en):
Caroline Vanderheyden LinkedIn