Data Science m.b.v. Python

Di 18 en 25/04/2023

Module: ICT383E

Aantal vrije plaatsen: 3

Python heeft zichzelf in de markt gezet als de taal bij uitstek voor Data Science. In deze cursus bekijken we waarom dat is en hoe Python het best kan gebruikt worden om ruwe gegevens om te zetten naar bruikbare gegevens.

Hierbij zien we ruwe data erg breed: ook scraping van gegevens komt aan bod.

 1. Introductie DataScience
  1. De OSEMN-cycle van propere data (obtain, scrub, explore, model, interprete)
  2. Installatie van een goeie werkomgeving, overzicht virtual environment, anaconda, …
 2. Advanced Programming
  1. Extra functies zoals zip, enumerate, filter, map, …
  2. Lambda expressions
  3. List comprehensions
  4. Classes
 3. Regex en scraping
  1. Reguliere expressies
  2. Webscraping met BeautifulSoup
 4. Numpy
  1. Toegevoegde waarde en gebruik van Numpy
  2. Matplotlib
  3. Uitbreiding naar statistiek centrumwaarden, boxplot, histogram, outliers, …
 5. Pandas
  1. Series en DataFrames
  2. Extracting and assigning data
  3. Data inlezen
  4. Voorwaardelijke selecties
 6. Pandas advanced scrub en explore
  1. Data verkennen met grafieken

De opleiding werkt praktijkgericht. Je oefent ook alles direct in met oefeningen. Onze lesgeefster is Engels- en Nederlandstalig maar prefereert om de opleiding in het Engels te geven aangezien ze daar meer mee vertrouwd is. Heb je echter vragen tijdens de opleiding dan kan je deze perfect in het Nederlands stellen.

Deze opleiding wordt klassikaal gegeven maar kan ook ONLINE gevolgd worden.

Doelgroep: Programmeurs met een affiniteit voor data

Bijdrage: € 440 (Inbegrepen: cursusmateriaal, koffie, thee of frisdrank tijdens de pauzes, lunch .)

Voorkennis: Als voorkennis verwachten we een erg stevige programmeerbasis: je moet vlot overweg kunnen met de verschillende soorten lussen, lijsten en functies die bestaan in Python (bvb de Cello-opleiding ‘Leren programmeren met Python’). Als je geen eerdere kennis van Python hebt maar wel een erg diepgaande kennis van een andere programmeertaal kan je ook starten. Contacteer Kristof Nuyts (kristof.nuyts@thomasmore.be, 0472/974353) bij twijfel.

Opmerkingen: Lessen van 9.00 tot 16.30 uur

Hybride/Klassikaal:
Deze opleiding kan zowel online gevolgd worden als klassikaal op de Thomas More Campus in Geel.

Datums: Di 18 en 25/04/2023

Locatie:
Thomas More Kempen, Campus Geel Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel

Docent(en):
Hajar Ghaem Sigarchian LinkedIn